Bendrųjų reikalų sk, vyriausiasis specialistas /ė

  • 1.874 EUR prieš mokesčius nurodyta suma mėnesinė alga, neatskaičius mokesčių, 2 kartus per mėnesį
  • dalyvauja rengiant teisės aktus, reglamentuojančius valstybės institucijų informacinių sistemų darbą ir elektroninės informacijos konfidencialumo, vientisumo ir prieinamumo (saugos) užtikrinimą, siekdamas Tarnybos uždavinių ir funkcijų įgyvendinimo; -užtikrina Tarnybos kompiuterinės techninės, programinės ir kitos biuro įrangos, kompiuterinio tinklo funkcionavimą, siekdamas Tarnybos uždavinių ir funkcijų įgyvendinimo; -užtikrina Tarnybos tarnybinių stočių tinkamą funkcionavimą; -dalyvauja Saugomų teritorijų informacinių sistemų poreikiams naudojamos įrangos techninės priežiūros darbuose, siekdamas Tarnybos uždavinių ir funkcijų įgyvendinimo; -teikia metodinę pagalbą Tarnybos darbuotojams darbo su kompiuterine technine, programine ir kita biuro įranga; -dalyvauja perkant kompiuterinę techninę, programinę ir kitą įrangą, rengiant technines specifikacijas, siekdamas Tarnybos uždavinių ir funkcijų įgyvendinimo; -pagal kompetenciją administruoja ir konsultuoja buhalterinių ir finansų valdymo bei projektų apskaitos sistemų, VSTT interneto svetainės, informacinių sistemų vartotojus Tarnyboje ir jos reguliavimo sričiai priskirtose biudžetinėse įstaigose, siekdamas Tarnybos uždavinių ir funkcijų įgyvendinimo; -prižiūri nacionalinio lankytojų centro su ekspozicija elektroninių ryšių procesų valdymo sistemas; -analizuoja informacinių technologijų, techninių ir programinių priemonių būklę VSTT, teikia pasiūlymus dėl šių klausimų tobulinimo; -vykdo profilaktinę VSTT personalinių kompiuterių, išmanių telefonų, tarnybinių stočių, spausdintuvų, jų programinės įrangos bei kompiuterinių tinklų administravimą, nustatytąja tvarka šalina IT ūkio gedimus, sprendžia kitas su kompiuterine įranga susijusias problemas, vykdo modernizavimo darbus; - konsultuoja VSTT darbuotojus, prireikus organizuoja seminarus informacinių technologijų srityje; -užtikrina informacijos saugumą VSTT informacinėse sistemose; -vykdo VSTT vidinių informacinių sistemų vartotojų administratoriaus funkcijas; Šis darbo skelbimas yra publikuojamas Užimtumo tarnybos.
  • Viena pamaina, Darbo laikas: 7.30 – 16.30 (su galimybe dirbti pagal individualų darbo grafiką ir nuotoliniu būdu) - Pilnas etatas
  • Vilnius
SKELBIMAS NEAKTYVUS

REIKALAVIMAI

Mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu; -darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai informacinių technologijų srityje; -mokėti administruoti MS Office 365 paketą, vidinį žinybinį tinklą, VPN (OpenVPN, MikroTik) ir WiFi (Ubiquiti) prieigos taškus, interneto svetaines (Wordpress), mobilias programėles (Android, iOS), gebėti išvardintose sistemose atlikti rolių priskyrimą, gebėti užtikrinti ribotą bei saugią duomenų prieigą, bendrą informacinių sistemų kibernetinio saugumo lygį; -išmanyti kompiuterinės techninės ir programinės įrangos veikimo principus, sugebėti administruoti operacinių sistemų pagrindu (Windows, MacOS, Linux, Android) veikiančius kompiuterius, išmanius telefonus, planšetinius kompiuterius, tarnybines stotis, mokėti atlikti kompiuterinės ir programinės įrangos instaliavimo konfigūravimo, gedimų, trikdžių šalinimo darbus, įvairios kompiuterinės programinės įrangos ir duomenų rezervinį kopijavimą bei jų patikrą, mokėti sukurti tinkamai pritaikytą darbo vietą personalui, mokėti užtikrinti saugų ir našų personalo darbą per nuotolį; -išmanyti duomenų bazių veikimo principus; -išmanyti Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR), Tinklo ir informacinių sistemų saugumo direktyvos 2 (TIS2) principus, mokėti taikyti organizacijos veikloje, mokėti atskirti kenkėjišką programinę įrangą, kenkėjišką turinį, mokėti šalinti kenkėjišką turinį, operatyviai atkurti užkrėstas darbo vietas; -mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu lietuvių, anglų kalbomis, žinoti dokumentų, teisės aktų rengimo taisykles; -turėti puikius analitinio mąstymo ir informacijos sisteminimo įgūdžius, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti informaciją ir rengti išvadas; -gebėti dirbti komandoje, organizuoti ir planuoti veiklą. Patirtis: nuo 3 metų

APIE KOMPANIJĄ

Bendrųjų reikalų sk, vyriausiasis specialistas /ė, VALSTYBINĖ SAUGOMŲ TERITORIJŲ TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

Kiti aktualūs darbo pasiūlymai

Kandidatuok greitai ir lengvai
Personalo skyrius
Kviečiame prisijungti prie mūsų komandos vos keliais paspaudimais!

SKELBIMAS NEAKTYVUS
SKELBIMAS NEAKTYVUS