Statybos darbų vadovas

  • 1.500 - 2.000 EUR prieš mokesčius Už darbo rezultatus vadovo iniciatyva skiriami priedai prie atlyginimo.
  • Vadovauti paskirtam darbo barui (objektui). Paskirstyti pavaldiems darbuotojams darbus. Instruktuoti ir kontroliuoti, kaip pavaldūs darbuotojai laikosi darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos reikalavimų. Siekti aukšto darbo našumo. Organizuoti savalaikį ir kokybišką statybos darbų atlikimą. Kontroliuoti atliekamų darbų kokybę, jų eigą, vykdyti kontrolinius matavimus, sekti, kad darbai būtų vykdomi pagal projektą, valstybinius standartus, techninius statybos reglamentus. Organizuoti darbų planavimą, apskaitą ir nustatytais terminais atsiskaityti su atitinkamomis įmonės tarnybomis . Organizuoti darbų vykdymą tik pagal patvirtintą dokumentaciją. Kontroliuoti, ar medžiagos, gaminiai, kuras ir tepalai naudojami pagal paskirtį ir patvirtintas normas, jų racionalų panaudojimą. Įvertinti atliktus darbus, ekonomiškai naudoti lėšas, kontroliuoti išlaidas ir pelną. Imtis priemonių, kad nebūtų mechanizmų, įrengimų, transporto priemonių, darbo laiko prastovų.
  • Atlyginimą - sutartinį su socialinėmis garantijomis bei su perspektyva didėti. Puikias profesinio tobulėjimo ir karjeros galimybes Šiuolaikiškas darbo sąlygas ir darbo priemones Įdomų ir aktyvų darbą perspektyvioje kompanijoje.
  • Penkių darbo dienų savaitė, 8 val. per dieną nuo 08 - 17 val. - Pilnas etatas
  • Marijampolė
SKELBIMAS NEAKTYVUS

REIKALAVIMAI

Statybos inžinerijos išsilavinimas, patirtis nuo 1 m. Darbų vadovas privalo mokėti ir išmanyti: • darbo įstatymus, darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos reikalavimus ir darbo higienos normas, • rangos ir kitų sutarčių ir projektinės-sąmatinės dokumentacijos rengimą; • darbų vykdymą, valdymą ir eiliškumą, pradedant nuliniais ir baigiant gerbūvio darbais, jų normas ir taisykles; • įrenginius ir mechanizmus, eksploatavimo, priežiūros taisykles, jų apskirtį ir naudojimą; • ūkinės finansinės veiklos darbo organizavimo ir kitų norminių bei metodinių dokumentų pagrindinius reikalavimus; • darbams reikalingas medžiagas ir energijos poreikius; • kaupiamųjų žiniaraščių, paslėptų darbų, laikančiųjų konstrukcijų, darbų priėmimo-perdavimo, nebaigtų darbų, medžiagų nurašymo, kuro ir tepalų naudojimo aktų, darbo laiko apskaitos žiniaraščių, paskyrų ir kitų dokumentų įforminimą ir pateikimą;

APIE KOMPANIJĄ

Statybos ir remonto darbai, baldų gamyba iš medžio masyvo, metalo konstrukcijų gamyba ir montavimas. Įmonės patirtis 22 metai statybų srityje.

Statybos darbų vadovas, UAB STATRANGA

Kiti aktualūs darbo pasiūlymai

Kandidatuok greitai ir lengvai
Personalo skyrius
Kviečiame prisijungti prie mūsų komandos vos keliais paspaudimais!

SKELBIMAS NEAKTYVUS