Psichologinės gerovės specialistas - Psichologas

  • 1.480 - 2.300 EUR prieš mokesčius (galimos priemokos, apmokėjimas už viršvalandžius, kintamoji darbo užmokesčio dalis)
  • Individualių ir grupinių konsultacijų teikimas, vadovaujantis LR Sveikatos apsaugos ministro 2020 m. liepos 31 d. Nr. V-1733 įsakymu “Dėl psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo” ir savižudybių prevencijos organizavimas.
  • papildomas sveikatos draudimas galimybė kelti kvalifikaciją Galimas papildomas darbas gaunant papildomą darbo užmokestį už viršvalandžius ir darbą savaitgaliais
  • Kintantis - Pilnas etatas
  • Šilutė, K. Kalinausko g. 10 , Šilutė
SKELBIMAS NEAKTYVUS

REIKALAVIMAI

Aukštasis universitetinis. Ieškomas asmuo, kuris atitinka bent vieną iš šių reikalavimų (toliau –Specialistas): 1. baigęs universitetinę psichologijos bakalauro studijų programą arba išlyginamąsias psichologijos studijas ir sveikatos psichologijos ar klinikinės psichologijos magistro studijų programą arba baigęs vienpakopę penkerių metų universitetinę psichologijos studijų programą arba Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka turintis teisę ir išsilavinimą vykdyti nurodytos kvalifikacijos veiklą (toliau – psichologas); 2.yra įgijęs aukštąjį universitetinį sveikatos mokslų studijų krypčių grupės medicinos, visuomenės sveikatos, reabilitacijos ar slaugos ir akušerijos krypčių arba socialinių mokslų studijų krypčių grupės socialinio darbo ar psichologijos studijų krypčių arba ugdymo mokslų studijų krypčių grupės pedagogikos ar andragogikos krypties išsilavinimą ir baigęs ne trumpesnę kaip 160 akademinių valandų medicinos studijų krypties specialistus rengiančio universiteto (toliau – universitetas) patvirtintą ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-645 „Dėl Sveikatos specialistų tobulinimo programų derinimo taisyklių ir tobulinimo programų vertinimo komisijos nuostatų patvirtinimo“ nustatyta tvarka su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija suderintą mokslo ir praktikos įrodymais grįsto mokymo programą 9.1–9.2 papunkčiuose nurodytomis temomis (toliau – mokymo programa) bei turi mokymų programos rengėjo išduotą tai patvirtinantį pažymėjimą.

APIE KOMPANIJĄ

Visuomenės sveikatos priežiūros veikla.

Psichologinės gerovės specialistas - Psichologas, Šilutės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

Kiti aktualūs darbo pasiūlymai

Kandidatuok greitai ir lengvai
Personalo skyrius
Kviečiame prisijungti prie mūsų komandos vos keliais paspaudimais!

SKELBIMAS NEAKTYVUS