Vyriausiasis specialistas (kompiuterinio tinklo administratorius)

  • 1.000 EUR prieš mokesčius nurodyta suma pareiginės algos pastovioji dalis, neatskaičius mokesčių, mokama 2 kartus per mėnesį
  • SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI: išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus norminius teisės aktus, reglamentuojančius valstybinės archyvų sistemos kompetenciją ir uždavinius, viešuosius pirkimus, darbų ir priešgaisrinę saugą, informacijos saugojimą ir teikimą; žinoti šiuolaikinių kompiuterinių technologijų bei kompiuterių tinklų, IP įrangos, tinklo komutatorių, ugniasienių administravimo ypatumus. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS: rengia Viešųjų pirkimų įstatymo reglamentuojamų pirkimų dokumentus, archyvo pirkimų planą ir suvestines, teikia viešųjų pirkimų ataskaitas ir kitą reikalingą informaciją bei teisės aktų projektus, susijusius su archyvo viešaisiais pirkimais; organizuoja ir vykdo mažos vertės pirkimus; atlieka norminių teisės aktų nustatytas procedūras, susijusias su archyvo darbuotojų sauga, pastatų eksploatavimu ir priešgaisrine sauga; teikia duomenis ir ataskaitas Valstybės turto informacinės paieškos sistemoje, Aplinkos apsaugos agentūrai; administruoja archyvo kompiuterių tinklą, archyvo interneto svetainės turinį; atlieka kompiuterinės bei biuro technikos priežiūrą, užtikrina informacijos saugumą ir suderinamumą; diegia technines ir programines priemones darbo vietose, vykdo šių priemonių apskaitą; administruoja ir pildo archyvo informacinių sistemų ir kitų duomenų bazių turinį; skaitmenina dokumentus; pagal kompetenciją administruoja archyvo pastato inžinerines sistemas bei techninę įrangą. Platesnė informacija: https://portalas.vtd.lt/lt/vyriausiasis-specialistas-322;828680.html
  • Kvalifikacijos kėlimas
  • Viena pamaina, 8:00 - 17:00 val.
  • Šiauliai
SKELBIMAS NEAKTYVUS

REIKALAVIMAI

nebūtina, turi vairuotojo teises, darbo kompiuteriu įgūdžiai, raštvedybos žinios, nurodyta suma pareiginės algos pastovioji dalis, neatskaičius mokesčių, mokama 2 kartus per mėnesį

APIE KOMPANIJĄ

Vyriausiasis specialistas (kompiuterinio tinklo administratorius), Šiaulių regioninis valstybės archyvas

Kiti aktualūs darbo pasiūlymai

Kandidatuok greitai ir lengvai
Personalo skyrius
Kviečiame prisijungti prie mūsų komandos vos keliais paspaudimais!

+37060282258
SKELBIMAS NEAKTYVUS
SKELBIMAS NEAKTYVUS