Ikimokyklinio ugdymo pedagogas (darželio auklėtoja)

  • Nuo 1.308 EUR prieš mokesčius Darbo užmokestis priklauso nuo turimos kvalifikacijos ir darbo stažo ir mokamas pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymą.
  • Darbas su ikimokyklinio amžiaus vaikais, jų tėvais, kolegomis.
  • Galimybės tobulėti 40 d. d. kasmetinės atostogos, socialinės garantijos Atvirą naujovėm aplinką
  • Pilnas darbo laikas - 36 valandos per savaitę. Dienos grafikas - pagal nustatytą grafiką. - Pilnas etatas
  • Šiauliai
SKELBIMAS NEAKTYVUS

REIKALAVIMAI

1. Aukštasis arba aukštesnysis (specialusis vidurinis, įgytas iki 1995 metų) išsilavinimas, būti baigus vieną iš mokytojų rengimo ikimokyklinėms įstaigoms arba edukologijos studijų krypties programų ir turėti ikimokyklinio ugdymo auklėtojos kvalifikaciją; 2.Puikūs bendravimo įgūdžiai su ikimokyklinio amžiaus vaikais. 3.. Gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti ir reflektuoti savo veiklą; 4. Gebėti komunikuoti, bendradarbiauti, dirbti komandoje; 5. Gebėti dirbti kompiuteriu, interaktyviomis priemonėmis; 6.Gebėjimas kultūringai bendrauti ir bendradarbiauti; 7.Pozityvus požiūris į aplinką; 8.Nepaprasta savitvarda stresinėse situacijose; 9.Žalingų įpročių neturėjimas; 10. Anglų kalbos mokėjimas, projektinės veiklos patirtis (privalumas).

APIE KOMPANIJĄ

Keturių grupių ikimokyklinio ugdymo įstaiga, ugdanti nuo 1 metų amžiaus iki 5 metų amžiaus vaikus.

Ikimokyklinio ugdymo pedagogas (darželio auklėtoja), Šiaulių r. Kairių lopšelis-darželis "Spindulėlis"

Kiti aktualūs darbo pasiūlymai

Kandidatuok greitai ir lengvai
Personalo skyrius
Kviečiame prisijungti prie mūsų komandos vos keliais paspaudimais!

SKELBIMAS NEAKTYVUS