Socialinis pedagogas

  • Nuo 594 EUR prieš mokesčius nurodyta suma mėnesinė alga, neatskaičius mokesčių, mokama 2 kartus per mėnesį
  • Vertina socialinės pedagoginės pagalbos vaikui ir mokiniui poreikius; Konsultuoja vaikus, jų tėvus (globėjus), bendruomenę socialinių pedagoginių problemų sprendimo, socialinės pedagoginės pagalbos teikimo klausimais; Dalyvauja sprendžiant krizinius atvejus įstaigoje, ugdymo ir socialinių įgūdžių problemas; Numato socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikui būdus bei formas bendradarbiaudamas su auklėtojais, tėvais (globėjais), kitais specialistais, švietimo pagalbos įstaigomis, kitais su vaiku dirbančiais asmenimis, socialinių paslaugų ir sveikatos priežiūros įstaigomis, teisėsaugos institucijomis, socialiniais partneriais; Šviečia bendruomenę socialinės pedagoginės pagalbos teikimo, mokyklos nelankymo ir kitų neigiamų socialinių reiškinių prevencijos, pozityviosios socializacijos klausimais, nuolat tobulina savo kompetencijas; Inicijuoja ir įgyvendina prevencines veiklas bei socialinio ugdymo projektus kartu su įstaigos Vaiko gerovės komisija ir įstaigos savivaldos grupėmis, ugdant vaikų gyvenimo įgūdžius; Rengia ir skleidžia informaciją apie socialinę - pedagoginę pagalbą; Tvarko ir pildo darbo dokumentus (konsultacijų žurnalą ir kitus reikiamus dokumentus); Planuoja ir derina su įstaigos vadovu metinės veiklos prioritetus ir pagal juos rengia savo veiklos programą mokslo metams.
  • -
  • Šiauliai
SKELBIMAS NEAKTYVUS

REIKALAVIMAI

Aukštasis koleginis, nurodyta suma mėnesinė alga, neatskaičius mokesčių, mokama 2 kartus per mėnesį

APIE KOMPANIJĄ

Socialinis pedagogas, Šiaulių lopšelis-darželis "Vaikystė"

Kiti aktualūs darbo pasiūlymai

Kandidatuok greitai ir lengvai
Personalo skyrius
Kviečiame prisijungti prie mūsų komandos vos keliais paspaudimais!

+37041553021
SKELBIMAS NEAKTYVUS
SKELBIMAS NEAKTYVUS