Technologijų mokytojas

  • 1.077 EUR prieš mokesčius nurodyta suma mėnesinė alga, neatskaičius mokesčių, mokama 2 kartus per mėnesį
  • Reikalavimai pretendentams, ketinantiems eiti technologijų mokytojo pareigas Raseinių Viktoro Petkaus progimnazijoje: 1) turėti aukštąjį išsilavinimą, technologijų mokytojo kvalifikaciją; 2) žinoti Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą, teisės aktus, reglamentuojančius mokinių ugdymą ir mokytojo darbą; 3) būti įgijęs kompetencijas, numatytas Reikalavimų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo programoms apraše, kurį tvirtina švietimo, mokslo ir sporto ministras; 4) būti išklausęs specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursą mokytojams pagal Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro; 5) turėti galiojantį privalomųjų higienos įgūdžių ir pirmosios pagalbos mokymų pažymėjimą (būtų privalumas); 6) gebėti atsižvelgiant į mokinio individualius gebėjimus, patirtį, įgytas žinias ir ugdymosi poreikius, sudaryti kiekvienam mokiniui galimybes individualizuojant ir diferencijuojant ugdymą, puoselėti jo demokratines ir pilietines vertybines nuostatas, pažintinius ir komunikacinius gebėjimus, bendrąsias ir dalykines kompetencijas; 7) užtikrinti ugdomų mokinių saugumą, geros kokybės ugdymą; 8) gebėti organizuoti ir analizuoti ugdymo, mokymo(si) procesą, tirti pedagogines situacijas, tirti ir kurti savo veiksmingas mokymo(si) strategijas, rengti ugdymo projektus, skleisti gerąją pedagoginio darbo patirtį; 9) gebėti atlikti klasės vadovo pareigas; 10) privalumas – darbo patirtis, kvalifikacinė kategorija.
  • Grafikas
  • Raseiniai
SKELBIMAS NEAKTYVUS

REIKALAVIMAI

nebūtina, darbų saugos instrukcijų žinojimas, darbo kompiuteriu įgūdžiai, raštvedybos žinios, nurodyta suma mėnesinė alga, neatskaičius mokesčių, mokama 2 kartus per mėnesį

APIE KOMPANIJĄ

Technologijų mokytojas, Raseinių Viktoro Petkaus progimnazija

Kiti aktualūs darbo pasiūlymai

Kandidatuok greitai ir lengvai
Personalo skyrius
Kviečiame prisijungti prie mūsų komandos vos keliais paspaudimais!

+37042852167
SKELBIMAS NEAKTYVUS
SKELBIMAS NEAKTYVUS