Psichologas/psichologas asistentas nuo 2020-09-01

  • 607 - 1.300 EUR prieš mokesčius Atlyginimas priklausys nuo darbo stažo, išsilavinimo, kvalifikacinės kategorijos ir kt.
  • Konsultuoja psichologinių, asmenybės, ugdymosi problemų turinčius mokinius ir jų tėvus (globėjus, rūpintojus); organizuoja grupinius užsiėmimus mokinimas, tėvams arba kartu mokiniams su tėvais (globėjais, rūpintojais); rengia individualias rekomendacijas bei bendrojo pobūdžio rekomendacijas ir patarimus mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) - juos skelbia mokyklos internetiniame puslapyje; inicijuoja, rengia ir įgyvendina psichologinių problemų prevencijos programas; dirba komandoje su kitais švietimo pagalbos specialistais, šviečia progimnazijos bendruomenę vaiko raidos psichologijos, pedagogikos ir socialinės psichologijos klausimais; atlieka psichologinius tyrimus, dalyvauja klasių mokinių ir tėvų susirinkimuose, juose analizuoja bendruomenei aktualius klausimus; dalyvauja progimnazijos metinės veiklos planavime, rengiant metinę veiklos ataskaitą bei klausimus Mokyklos ir Mokytojų tarybų posėdžiams; dirba Vaiko gerovės komisijoje; rengia arba dalyvauja rengiant mokinio psichologinio vertinimo metodikas.
  • 1. kelti kvalifikaciją 2. draugiškas kolektyvas 3. lankstus darbo grafikas
  • 8.00-16.45 - Pilnas etatas
  • Panevėžys
SKELBIMAS NEAKTYVUS

REIKALAVIMAI

.1. aukštasis išsilavinimas ir psichologo kvalifikacija, psichologijos magistro kvalifikacinis laipsnis arba jam prilyginama kvalifikacija; 2. gebėti naudotis informacinėmis technologijomis; 3. gebėti dirbti savarankiškai ir teikti psichologinę pagalbą įvairių psichologinių problemų bei specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams; 4. gebėti inicijuoti, dirbti komandoje ir dalyvauti įgyvendinant progimnazijos bendruomenei psichologinių problemų prevencines priemones; 5. gebėti bendradarbiauti su progimnazijos bendruomenės atskiromis grupėmis ir jų atstovais, dirbti kartu sprendžiant mokinio problemas. 1.Pretendentų privalumai: 1..1. darbo patirtis; 1.2. projektinės veiklos patirtis; 1.3. patirtis organizuojant tyrimus, medžiagos ir išvadų viešinimas žiniasklaidos priemonėmis; 1.4. mokėjimas bent vienos iš trijų ES darbo kalbų (anglų, vokiečių, prancūzų) ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą). 4. Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus: 4.1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje (2 priedas); 4.2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją; 4.3. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją (santuokos liudijimą ar kitą dokumentą, jei neatitinka pavardė); 4.4. kvalifikacinę kategoriją patvirtinančio dokumento kopiją; 4.5. gyvenimo aprašymą; 4.6. motyvacinį laišką. 5. Dokumentai priimami iki 2020 m. rugpjūčio 14 d. 8.00 - 16.30 val. 6. Pretendentų dokumentų pateikimo būdai: siunčia el. p. rastine@zemynos.panevezys.lm.lt , atneša asmeniškai į progimnazijos raštinę (adresu Ramygalos g. 99, Panevėžys). 7. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir patikrinus grąžinami pretendentui. 8. Pokalbis su pakviestais pretendentais vyks 2020 m. rugpjūčio 27 d. (data ar valanda gali keistis, informuosime) 10.00 val., skaitykloje. 9. Pasiteirauti: tel. (8 45) 58 75 06, mob. 8 630 05 578, el. p. rastine@zemynos.panevezys.lm.lt

APIE KOMPANIJĄ

Progimnazijoje mokosi daugiau nei 600 mokinių, dirba 112 darbuotojų ( iš jų 72 - pedagogai, 70 - nepedagoginiai darbuotojai). Mokykla vykdo pradinio ugdymo ir pagrindinio ugdymo pirmos dalies programas bei neformalųjį švietimą baseine. Mokykla priklauso Sveikatą stiprinančių mokyklų tinklui, yra Nacionalinės mokyklų aplinkų apžiūros konkurso nugalėtoja. Progimnazijos baseine treniruojasi ir Tokijo olimpiadai ruošiasi plaukikas Danas Rapšys. Išsamesnė informacija ir prašymas dėl dalyvavimo konkurse čia: https://www.panevezys.lt/lt/priemimas-i-darba_konkursai/reikalingas-psichologas-ar-smmk.html

Psichologas/psichologas asistentas nuo 2020-09-01, Panevėžio "Žemynos" progimnazija

Kiti aktualūs darbo pasiūlymai

Kandidatuok greitai ir lengvai
Personalo skyrius
Kviečiame prisijungti prie mūsų komandos vos keliais paspaudimais!

SKELBIMAS NEAKTYVUS