Socialinis darbuotojas

  • Nuo 8 EUR prieš mokesčius nurodyta suma valandinis atlygis, neatskaičius mokesčių, mokama 2 kartus per mėnesį
  • Darbuotojas vykdo tokias funkcijas: 1. planuoja, organizuoja, vertina socialinės globos ir pagalbos Skyriaus darbuotojų darbą (vykdant skyriui priskirtas funkcijas) ir kontroliuoja socialinės globos ir kitų bendrųjų socialinių paslaugų kokybišką teikimą paslaugų gavėjams; 2. konsultuoja Skyriaus darbuotojus dėl socialinių paslaugų: trumpalaikės socialinės globos institucijoje, dienos socialinės globos, teikia jiems metodinę pagalbą; 3. nagrinėja ir vertina įvairių institucijų, klientų skundus, paklausimus, prašymus Skyriaus veiklos klausimais ir rengia raštų Skyriaus veiklos klausimais projektus (inicijuoja problemų sprendimą); 4. informuoja Skyriaus darbuotojus apie gaunamus raštus, nurodymus, pasiūlymus, teisės aktus ir jų pasikeitimus; 5. nagrinėja Skyriaus darbuotojų tarnybinius pranešimus, 6. rengia Skyriaus darbo organizavimą ir paslaugų teikimą reglamentuojančius dokumentus (darbo grafikus, skyriaus nuostatų, pareigybių aprašymų projektus, planus, ataskaitas ir kitus dokumentus); 7. rengia informaciją apie Skyriaus teikiamas paslaugas ir organizuoja jos pateikimą visuomenei, 8. teikia Centro direktoriui ir direktoriaus pavaduotojui pasiūlymus dėl Skyriaus darbo organizavimo tobulinimo, laiku informuoja apie iškylančias problemas, 9. bendradarbiauja su kitais Centro skyriais, taip pat su kitomis institucijomis, įstaigomis ir organizacijomis, esant poreikiui atstovauja Skyriui valstybinės valdžios ir valdymo institucijose, 10. vertina paslaugos gavėjui teikiamų paslaugų efektyvumą, inicijuoja jų formos pakeitimą, 11. organizuoja ir tvarko paslaugos gavėjų apskaitą, nenaudojamas bylas perduoda archyvuoti; 12. veda duomenis į SPIS (Socialinės paramos informacinė sistema) duomenų bazę.
  • Viena pamaina -
  • Panevėžys
SKELBIMAS NEAKTYVUS

REIKALAVIMAI

Aukštasis universitetinis, darbo kompiuteriu įgūdžiai, raštvedybos žinios, nurodyta suma valandinis atlygis, neatskaičius mokesčių, mokama 2 kartus per mėnesį

APIE KOMPANIJĄ

Socialinis darbuotojas, Panevėžio socialinių paslaugų centras

Kiti aktualūs darbo pasiūlymai

Kandidatuok greitai ir lengvai
Personalo skyrius
Kviečiame prisijungti prie mūsų komandos vos keliais paspaudimais!

+37069400392
SKELBIMAS NEAKTYVUS
SKELBIMAS NEAKTYVUS