Teismo posėdžių sekretorius

  • 995 EUR prieš mokesčius nurodyta suma mėnesinė alga, neatskaičius mokesčių, mokama 2 kartus per mėnesį
  • Organizuoja pasiruošimą teismo posėdžiams, techniškai juos aptarnauja, patikrina atvykusių posėdžių dalyvių tapatybę ir įgaliojimus. Rengia informacines pažymas, teismo posėdžių protokolus ir teikia teisėjams pasirašyti. Rengia ir siunčia proceso dalyviams teismo šaukimus / pranešimus, taip pat siunčia procesinių dokumentų kopijas ir kitus dokumentus. Rengia ir teikia teismo posėdžių organizavimui aktualią informaciją, nustatyta tvarka ir terminais teikia pranešimus registrams. Sudaro ir tvarko bylas ir jų apyrašus. Užtikrina teismo posėdžių garso įrašų darymą ir jų išsaugojimą. Veda bylų apskaitą apskaitos žurnale ir (ar) dokumentų valdymo sistemoje. Vykdo šiai pareigybei pavestas funkcijas, susijusias su Lietuvos teismų informacine sistema (LITEKO). Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus. Teikia informaciją asmenims teisme bei telefonu. Pavaduoja laikinai darbe nesančius teismo posėdžių sekretorius.
  • Viena pamaina, 8:00 - 17:00 val.
  • Pasvalys
SKELBIMAS NEAKTYVUS

REIKALAVIMAI

nebūtina, raštvedybos žinios, darbo kompiuteriu įgūdžiai, nurodyta suma mėnesinė alga, neatskaičius mokesčių, mokama 2 kartus per mėnesį

APIE KOMPANIJĄ

Teismo posėdžių sekretorius, Panevėžio apylinkės teismas

Kiti aktualūs darbo pasiūlymai

Kandidatuok greitai ir lengvai
Personalo skyrius
Kviečiame prisijungti prie mūsų komandos vos keliais paspaudimais!

+37067289378
SKELBIMAS NEAKTYVUS
SKELBIMAS NEAKTYVUS