Informacinių technologijų mokytojas

  • 1.500 EUR prieš mokesčius nurodyta suma mėnesinė alga, neatskaičius mokesčių, mokama 2 kartus per mėnesį
  • SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM MOKYTOJUI 4. Mokytojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 4.1. turėti aukštąjį (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą; 4.2. būti įgijęs pedagogo kvalifikaciją; 4.3. būti baigęs informacinių technologijų mokytojų rengimo studijų programą; informacinių technologijų programą; 4.4. mokytojas, baigęs studijas ne lietuvių kalba, privalo gerai mokėti lietuvių kalbą. Jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“ reikalavimus ir turėti atitinkamą valstybinės kalbos kategoriją patvirtinantį pažymėjimą; 4.5. turėti skaitmeninio raštingumo kompetencijas visose penkiose srityse (informacijos valdymas, komunikavimas, turinio kūrimas, saugumas, skaitmeninio raštingumo problemų sprendimas) pagal Reikalavimų pedagoginių darbuotojų skaitmeninio raštingumo programoms aprašą, kurį tvirtina Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministras; 4.6. atitikti kitus reikalavimus, nustatytus Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai apraše; 4.7. būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme; 5. Mokytojas dirba vadovaudamasis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, kitais norminiais teisės aktais, reglamentuojančiais ugdymą, Marijampolės PRC struktūra ir įstatais, Darbo tvarkos taisyklėmis, Etikos kodeksu, Darbo apmokėjimo sistemos aprašu, Lygių galimybių politikos ir jos įgyvendinimo tvarkos aprašu, Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka, Darbuotojų asmens duomenų saugojimo politiką ir jos įgyvendinimo priemonių aprašu, Bendrąja Marijampolės PRC priešgaisrinės saugos instrukcija, Civilinės saugos instrukcija, Darbuotoja
  • Viena pamaina, 8:00 - 15:00 val.
  • Marijampolė
SKELBIMAS NEAKTYVUS

REIKALAVIMAI

nebūtina, nurodyta suma mėnesinė alga, neatskaičius mokesčių, mokama 2 kartus per mėnesį

APIE KOMPANIJĄ

Informacinių technologijų mokytojas, Marijampoės profeisnio rengimo centras

Kiti aktualūs darbo pasiūlymai

Kandidatuok greitai ir lengvai
Personalo skyrius
Kviečiame prisijungti prie mūsų komandos vos keliais paspaudimais!

+37034368640
SKELBIMAS NEAKTYVUS
SKELBIMAS NEAKTYVUS