Specialusis pedagogas

  • 1.223 - 1.718 EUR prieš mokesčius Atlyginimas priklausys nuo darbo stažo ir turimos kvalifikacinės kategorijos: pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 6,91 - 9,71
  • Darbas su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais vaikais.
  • Draugiškas kolektyvas Socialinės garantijos Laiku mokamas atlyginimas
  • derinamas - Pilnas etatas
  • Lentvaris Gėlių g. 2a, Lentvaris
SKELBIMAS NEAKTYVUS

REIKALAVIMAI

-Aukštasis išsilavinimas ir specialiojo pedagogo profesinė kvalifikacija. - Išmanymas pedagoginio vertinimo metodikų, gebėjimas atlikti pedagoginį ugdytinių vertinimą, nustatyti jų žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms bei specialiuosius ugdymosi poreikius, įvertinti pažangą. - Išmanymas specialiųjų poreikių vaikų ugdymo metodų, gebėjimas juos taikyti padedant specialiųjų poreikių vaikams įsisavinti ugdomąją medžiagą ir lavinant jų gebėjimus. - Gebėjimas bendrauti su specialiųjų poreikių vaikais ir bendradarbiauti su pedagogais, kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, specialiųjų poreikių vaikų tėvais/globėjais/rūpintojais, pedagoginių psichologinių tarnybų, sveikatos priežiūros, švietimo ir kitų įstaigų darbuotojais.

APIE KOMPANIJĄ

Lentvario lopšelis-darželis "Šilas"

Specialusis pedagogas, Lentvario lopšelis-darželis "Šilas"

Kiti aktualūs darbo pasiūlymai

Kandidatuok greitai ir lengvai
Personalo skyrius
Kviečiame prisijungti prie mūsų komandos vos keliais paspaudimais!

SKELBIMAS NEAKTYVUS