Socialinio darbo organizatorius

  • 1.450 EUR prieš mokesčius nurodyta suma mėnesinė alga, neatskaičius mokesčių, mokama kartą per mėnesį darbuotojui sutikus
  • 1. informuoja ir konsultuoja gyventojus dėl socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo; 2. priima seniūnijos gyventojų, pageidaujančių gauti socialines paslaugas ir piniginę socialinę paramą, prašymus, vertina asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį; 3. padeda surinkti arba surenka iš Valstybinio socialinio draudimo fondo, Gyventojų registro ir kitų šaltinių asmeniui ar šeimai pagalbai gauti būtinus dokumentus, rengia išvadas dėl socialinės paramos skyrimo; 4. tarpininkauja socialinių paslaugų gavėjams, kreipdamasis į kitas valstybės ir (ar) savivaldybių institucijas, įstaigas ir (ar) organizacijas, kuriose socialinių paslaugų gavėjai gali gauti pagalbą; 5. organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja socialinių paslaugų teikimą socialinių paslaugų gavėjui; 6. organizuoja socialinį darbą ir socialinių paslaugų teikimą, telkdamas kitus specialistus; 7. bendrauja ir bendradarbiauja su asmenimis iš socialinių paslaugų gavėjo socialinės aplinkos; 8. vertina teikiamų socialinių paslaugų efektyvumą; 9. bendradarbiauja su kitomis valstybės ir savivaldybių institucijomis, įstaigomis ir organizacijomis socialinių paslaugų teikimo srityje; 10. išduoda gyventojams reikalingas pažymas apie gaunamą paramą; 11. teikia pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės Socialinės paramos teikimo komisijai: 11.1. dėl piniginės paramos gavimo išimties tvarka; 11.2. dėl socialinių paslaugų teikimo išimties tvarka; 11.3. dėl vienkartinių pašalpų skyrimo asmenims, patekusiems į sunkią materialinę padėtį; 11.4. dėl mokesčio už teikiamas paslaugas sumažinimo mažas pajamas gaunantiems asmenims; 11.5. kitais socialinės paramos klausimais. 12. teikia informaciją ir reikiamus dokumentus socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos klausimais; 13. tvarko klientų, gaunančių piniginę socialinę paramą, bylas; 14. lanko šeimas, asmenis, surašo buities tyrimo aktus; 15. laiku ir pagal kompetenciją atsako į raštus, paklausimus; 16. vykdo kitus seniūno pavedimus.
  • Viena pamaina
  • Gargždai
SKELBIMAS NEAKTYVUS

REIKALAVIMAI

nebūtina, darbo kompiuteriu įgūdžiai, nurodyta suma mėnesinė alga, neatskaičius mokesčių, mokama kartą per mėnesį darbuotojui sutikus

APIE KOMPANIJĄ

Socialinio darbo organizatorius, Klaipėdos rajono savivaldybės administracija

Kiti aktualūs darbo pasiūlymai

Kandidatuok greitai ir lengvai
Personalo skyrius
Kviečiame prisijungti prie mūsų komandos vos keliais paspaudimais!

+37069826839
SKELBIMAS NEAKTYVUS
SKELBIMAS NEAKTYVUS